Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. június 22.

1. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.

2. A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

3. Az óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett kérelmére zárt ülésen tárgyalandó.

6. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

 

13. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Az előterjesztés 2-10. melléklete bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.