Előterjesztések - 2014. november 19.

Tájékoztató a 2014. évi özönnövény-mentesítési feladatok

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Tájékoztató a 2014. évi kerületszépítő akciókról

Eőterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester