Előterjesztések 2012- december 4.

Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármster

Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Tájékoztató Népjóléti Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről

Előterjesztő: Szabóné Gerzson Sarolta képviselő

15 db önkormányzati lakás lakásállományból való törlése

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester