Előterjesztések 2011. június 9

Forrás biztosítása távhődíj fedezetére

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

Javaslat polgármester jutalmazására

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző