Eőterjesztések 2010. március 18

Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

A Családsegítő Szolgálat 2010. évi szakmai programja és munkaterve

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

Javaslat a kőbányai iskolák pedagógiai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Javaslat a Kőbányai Tehetségsegítő Stratégia című dokumentum elfogadására

 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Javaslat a kőbányai óvodák nevelési programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2009. évi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Tájékoztató a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat ajánlatáról

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Javaslat a Kerületi Komposztálási Program Intézkedési Tervének elfogadására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

Javaslat ifjúsági pályázatok kiírására

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

Tájékoztató a Munkahelyi Esélyegyenlőségi Tervről

 Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

Egyebek

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
 Tájékoztatás a Kőbánya - Gergely parkban lévő parkolóról
 Javaslat külső bizottsági tagságra