Előterjesztések 2010. június 17

Javaslat a III. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésére és lebonyolítására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

Javaslat a Kőbánya SC rendkívüli támogatására

Előterjesztő: Őcsi Gábor elnök

Javaslat pénzeszköz átadására a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Javaslat az egységes Fővárosi Etikai Kódex kialakítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

Önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítési ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

Javaslat TÁMOP 5.2.5. B-10/1 KMR pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

A 2010/2011. tanév előkészítése

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Javaslat közterület-használati kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

Tájékoztató pályázatokról 2007-2010

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

Javaslat a Budapesti Városvédő Egyesület által összeállított kiadvány támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Javaslat a Kulturális Örökség Napjai című rendezvényen való részvételre

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésektől
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Tájékoztatás az Óhegy utcai útfelújítással kapcsolatos fakivágásokról

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető