Előterjesztések 2009. szeptember 24

Beszámoló az intézményvezetők négyéves vezetői tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Az „S1” projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

Javaslat felnőtt ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

Javaslat a 2009. október 23-ai rendezvényekre

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztú: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítésének ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

Pótforrás igény a 2009. évi víz-csatorna díj kiegészítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

Javaslat tandíj-hozzájárulási kérelem támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Kérelem kerületi Senior Mentor Program anyagi fedezetének biztosításához

Előterjesztő: Martonné Tamás Márta igazgató

Beszámoló a 2008/2009. nevelési évről és a tanév tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Tájékoztatás a Budapest X. kerület korlátozott sebességű zónák felméréséről Kőbánya területén

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész, Szarvasi Ákos főosztályvezető

A Centrum Televízió Magyarország Kft. ajánlata

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről