Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (33. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítása (44. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Somlyódy Csaba alpolgármester

4. Az elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához történő átadása (50. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

5. Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről (38. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Mustó Géza Zoltán alpolgármester

6. Az éghajlatváltozás veszélye és a szükséges intézkedések (41. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Mustó Géza Zoltán alpolgármester

7. A Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és az Önkormányzat által alapított közalapítványok felügyelőbizottságai elnökeinek és tagjainak felmentése és kinevezése (52. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

8. A Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondása (27. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Weeber Tibor alpolgármester

9. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren található pavilon fennmaradása iránti kérelme (11. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról (46. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Dr. Szabó Krisztián jegyző