Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Budapest X. kerület, Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca és Somfa köz által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata (323. számú előterjesztés) – TERVBEMUTATÓ

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester

4. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (363. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

8. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (343. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester

9. Egyes kerületi építési szabályzatok elkészítésének vagy módosításának kezdeményezése (364. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester

10. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése (354. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester