Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A „Földgázenergia beszerzése 2021.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (373. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján