Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

8. A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület részére helyiség térítésmentes használatba adása (415. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.