Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő támogatási szerződés jóváhagyása (152. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              Weeber Tibor alpolgármester

2. Az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3. szám alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása (157. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              D. Kovács Róbert Antal polgármester

3. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról (161. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                             Dr. Szabó Krisztián jegyző

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről (153. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              Radványi Gábor alpolgármester

5. Kiemelt sportszervezetekkel kötendő támogatási szerződések jóváhagyása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő                                                               Radványi Gábor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

6. Kulturális, művelődés és ifjúsági feladatellátáshoz kapcsolódó, egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződések jóváhagyása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő                                                               Weeber Tibor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

7. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződésének jóváhagyása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő                                                               Radványi Gábor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

8. Az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye támogatási szerződésének jóváhagyása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              Weeber Tibor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.