Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A „Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a kőbányai intézmények számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (434. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

2. A „Villamos energia beszerzése a 2020. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (435. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (401. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester

4. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői kezdeményezés (438. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző

5. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (439. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának ismételt kezdeményezése (421. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                        D. Kovács Róbert Antal polgármester

8. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása (394. számú előterjesztés) – Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete

Előterjesztő:                                                         Weeber Tibor alpolgármester

9. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázat elbírálása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                        D. Kovács Róbert Antal polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

10. A Budapest X. kerület, Harmat utca 22. szám alatti, 41332/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.