Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

4. A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán István utcára történő elnevezése (. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.