Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. november 22.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (578. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítása (571. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

3. Tájékoztató a közterület-használati díjtételek felülvizsgálatáról (574. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása (587. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

 

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

5. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (586. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      dr. Szabó Krisztián jegyző

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (584. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel kötött megállapodás megszüntetése (568. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Weeber Tibor alpolgármester

8. Az Óhegy park kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása (575. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester