Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. június 19.

3. Az elektromobilitás hazai fejlesztésének elősegítése érdekében kötendő együttműködési megállapodás (. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.