A nem bizalmas, döntést igénylő előterjesztések

1. A kőbányai nyugdíjasok 2021. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírása (229. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

(2021. április 30-ai beterjesztéssel és döntéssel)

2. A VEKOP-5.3.1. új pályázati konstrukcióra benyújtott „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében” és a „Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében” című pályázatok megvalósítására szolgáló új konzorciumi együttműködési megállapodások (230. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

(2021. április 30-ai beterjesztéssel és döntéssel)

3. Soron kívüli ülnökválasztás (231. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

 (2021. április 30-ai beterjesztéssel és döntéssel)

1. A védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (222. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója elfogadása (178. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2020. évi beszámolója (179. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – Közszolgáltatási szerződés szerinti – 2020. évi működési jelentése (180. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi üzleti terve (181. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester