Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint az egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (392. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

2. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. évi Féléves Működési Jelentéséről (385. számú előterjesztés)

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

3. A 300092798-as háziorvosi praxis feladatainak ellátása (367. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

4. Tájékoztató a 2020. évi kőbányai nyári táborokról (380. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi várható likviditási helyzetéről (379. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester