Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző

2. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (363. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző

5. A Continental Automotive Hungary Kft.-vel kötendő, a Kőbánya-Kertvárost érintő fejlesztési feladatokkal kapcsolatos beruházási szerződés (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester

6. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéshez nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálása (344. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester

7. A 300092791-es számú háziorvosi praxis feladatainak ellátása (357. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                          Weeber Tibor alpolgármester

8. A Kocsis Sándor Sportközpont alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása és álláshelyek számának bővítése (362. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Radványi Gábor alpolgármester

9. A Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának átcsoportosítása (345. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Radványi Gábor alpolgármester