Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. október 18.

2. A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (530. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző


Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további fizetőparkolási övezet kijelölése (521. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

4. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának kezdeményezése (520. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

5. A Sportliget Sport Egyesülettel kötendő, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén új uszoda építésével kapcsolatos önrész-átadásról, üzemeltetési és egyéb kérdésekről szóló megállapodás (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

6. A Törekvés Sportegyesület támogatása (522. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosítása (524. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

8. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése (523. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Radványi Gábor alpolgármester