Pályázatok

Pályázati hirdetmény nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 80/2022. (IV. 26.) határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest X. kerület, Liget tér 1. szám alatt található, 41507/2/A/1 helyrajzi számú, 786 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati hirdetmény ingatlan haszonbérletbe adására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 76/2022. (IV. 26.) határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest X. kerület, Keresztúri úton található, 042758/2 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására, haszonbérletbe adására.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi szakmai programjainak és a programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének támogatására.

A PÁLYÁZATOKAT 2022. ÁPRILIS 29-ÉN (PÉNTEKEN) 12.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI.

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak 2022. évi támogatására

A pályázat célja a civil szervezetek és egyházak kulturális, közmuvelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 16-a (hétfő) 16.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referenstől a +36 1 4338 144-es telefonszámon vagy a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail-címen.

Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezésére.

A pályázatokat 2023. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bovebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail címen. 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatokat 2023. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bovebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail címen. 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető:

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen,
b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen,
c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu e-mail címen.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

Pályázati kiírás a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2022

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek

jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 18.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD - PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPÚ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 4. 

Kapcsolódó dokumentumok: