Közérdekű információk

2021. május 03., hétfő 16:06

Megkezdődött a sportpálya felújítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Bihari utca, Balkán utca, Somfa utca és Kékvirág utca által határolt parkban a sportpálya felújítása 2021. április 26-án megkezdődött.

 

2021. április 30., péntek 10:24

Örökzöld bemutató kert kialakítása az Óhegy parkban

Az Óhegy park területén örökzöld bemutató kertet alakít ki a Kőbányai Önkormányzat különleges fajú, fajtájú növényekkel. A bemutató kertben elhelyezésre kerülő ötvenöt fához információs táblák fognak kerülni, amelyek a kőbányai lakosoknak, óvodásoknak, iskolásoknak fontos, új ismertekkel szolgálnak majd.

A kert megvalósítását a kőbányai Csilla utca egyik lakója tette lehetővé, amit Kőbánya lakossága nevében ezúton is köszönünk!

2021. április 15., csütörtök 08:29

A FŐTÁV kéréssel fordul a társasházak képviseleteihez

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő, mintegy 240 ezer lakossági és több mint 7 ezer üzleti, intézményi távhő felhasználó az április 15-étől kezdődő időszakban a felhasználóival kötött üzemviteli megállapodásban foglalt időpontok szerint kapcsolja ki az adott épület fűtését. Jelenleg Budapesten több mint 430 olyan épület van, amelyben ennek alapján le kellene állítani a távhőszolgáltatást. Az üzemviteli megállapodásban rögzített fűtésleállítási időpontoktól azonban eseti rendelkezéssel eltérő fűtéskapcsolás is kérhető, amennyiben ezt az időjárás, például egy hirtelen lehűlés, szükségessé teszi. Eddig több mint 100 épület képviselői kérték eseti rendelkezéssel, hogy a hideg időjárás miatt ne kerüljön sor a fűtés leállítására.

2021. április 01., csütörtök 15:44

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztajuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Budapest 10. kerületében 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

2021. április 02., péntek 08:31

Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjében történt változásról

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!


A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA rendszeren keresztül.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombat) nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok módosítására, akkor ezt az intézmény által meghatározott módon kell jelezni.

2021. február 24., szerda 09:53

Tervezett forgalmiirány-változás a MÁV-telepen

Az elmúlt időszakban sor került a Budapest X. kerület, MÁV-telep forgalomtechnikai felülvizsgálatára, mely során megállapítottuk, hogy a lakótelep útját nagy számban használják az autósok a Hungária körút elkerülése érdekében, menekülőútként használva azt. Az átmenő forgalom csökkentése érdekében ezért az útszakasz egyirányúsítását tervezi a Kőbányai Önkormányzat. A változtatással a MÁV-telep az ott lakók számára továbbra is megközelíthető marad, ugyanakkor menekülési útvonalként ezt követően az érintett szakasz már nem lesz használható.

Kapcsolódó dokumentumok:

2021. február 23., kedd 09:49

Tájékoztató az Álmos utca mentén erdőgazdálkodási tevékenység megkezdéséről

Az Álmos utca és a Tünde utca sarkától a Felsőcsatári út felé húzódó 4/M erdőrészletet jelenleg főként idegenhonos, túltartott, leromlott egészségi állapotú faállomány alkotja. Az erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott kötelező erdőterv a fák kora és egészségi állapota okán az idős, pusztuló, főként akácok tarvágását irányozta elő mintegy 4,9 hektáros területen. A tarvágás hosszú távon alacsony diverzitású, rövid vágásfordulójú erdőt eredményezne.

 

2021. január 21., csütörtök 13:37

Rákos-patak virtuális kirándulás

2020. december 02., szerda 09:14

Felhívás járda hó- és síkosság mentesítésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

2020. december 16., szerda 16:07

Tervezett forgalmiirány-változás a Makk utcában és annak környékén

Az elmúlt időszakban sor került a Budapest X. kerület, Bihari utca, Fertő utca, Somfa utca és Balkán utca által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatára. 

Kapcsolódó dokumentumok: