Közérdekű információk

2023. november 02., csütörtök 08:42

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület, továbbá járda hiányában öt méter széles területsáv gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2023. szeptember 29., péntek 11:52

Fővárosi Vízművek tájékoztatója a vízóracseréről

Vízóraája van? Hiteles még? Tudja, hogy ezt hogyan derítheti ki? És hogy mit tehet, ha lejár vagy lejárt? 


Ha Ön is társasházban él és olyan vízórával rendelkezik, amely külön csak a lakása vízfogyasztását méri, akkor lakás-mellékvízmérő tulajdonos! Ami jó, hiszen ennek köszönhetően csak annyi víz után szükséges vízdíjat fizetnie, amennyit ténylegesen elhasznál. Azonban ezt a lehetőséget könnyen el is veszítheti, ha 8 évenként nem cseréli vízmérőjét.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén minden évben több tízezer fogyasztási helyen jár le a lakás-mellékvízmérők hitelessége. Mivel a mellékmérő a főmérővel ellentétben a felhasználó tulajdona, a cseréjét is neki kell kezdeményeznie. 

Úgy tervezte, hogy az év utolsó hónapjában cserélteti le a lakás-mellékvízmérőjét?

Jó ötletnek tűnhet, hiszen erre a lejártat évében december 31-éig van lehetősége. Azonban előfordulhat, hogy más is így vélekedik, és a számos igény miatt a szerelőknek nem lesz kapacitásuk minden kérést teljesíteni. Érdemes tehát időben lépni, hiszen már most is előfordulhat, hogy várni kell az időpontra. A mérő pedig mindenképpen a hitelesítéstől számított nyolcadik év december 31-ig lesz majd ismét hiteles. Minél előbb gondoskodik lakás-mellékvízmérője hitelesítéséről, annál biztosabb, hogy a 2024-es évben is a vízdíjat – és egyúttal az ennél lényegesen magasabb csatornadíjat – a tényleges vízfogyasztása alapján fizetheti.

2023. szeptember 13., szerda 14:21

Lakossági tájékoztató a zöldterületi munkákról és magánterületi fakivágásról

2023. október 1-jétől változnak a közterületi zöldsávok rendben tartásának szabályai és engedélykötelessé válik a magánterületeken történő fakivágás

A Kőbányai Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a kerületi ingatlanok és a kerület zöldterületei rendezettek legyenek. Ezen cél eléréséhez fontos jogszabályban meghatározott feladatai vannak a kerületben lévő ingatlanok tulajdonosainak, illetve birtokosainak.

2023. október 1-jétől módosulnak az ingatlanok előtti közterületek rendbentartására vonatkozó szabályok. Eszerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve birtokosa az ingatlan előtti közterület esetében járda hiányában öt méter széles területsávot köteles gondozni, amelybe beletartozik a zöldsáv 20 centiméternél magasabb talajtakaró növényzetének kaszálása, a gyomnövényektől, gyomfáktól történő megtisztítása, az ott lévő fák törzssarjainak eltávolítása, valamint a fák 2,5 méter alatti részeinek metszése.

2023. augusztus 31., csütörtök 10:25

A tanévkezdés támogatás átvételével kapcsolatos változás

A 2023. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok részére 8 000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a Képviselő-testület.

A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2023/2024. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás vagy érvényes diákigazolvány bemutatásával – az eredeti határidőt meghosszabbítva 2023. szeptember 30. napjáig vehetik át az utalványokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26., ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–17.30, szerda: 08.00–16.00).

2023. augusztus 10., csütörtök 14:30

A Liget utca elsőbbségi helyzete megszűnik

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a HE-DO Kft. Ligettelek területén a Liget utcai csomópontokban emelt szintű kereszteződést épít ki.

2023. augusztus 18., péntek 09:58

Tervezett forgalmirend-változás az Örmény és Alkér utcákban

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel sor került az Örmény utca forgalomtechnikai felülvizsgálatára.

2023. április 18., kedd 13:00

Az Óhegy park kerékpáros útjának burkolatfelújítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a HE-DO Kft. 2023. április 19-étől megkezdi az Óhegy parki kerékpárút burkolatfelújítását.

Az építési munkálatok várhatóan 2 hétig tartanak, befejezésüket követően visszaáll az eredeti kerékpáros közlekedési rend az Óhegy parkban.

Kérjük, hogy közlekedésük útvonalukat a fentiekre tekintettel tervezzék.

2023. április 06., csütörtök 14:56

A Zsivaj utca ideiglenes forgalmi rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a HE-Do Kft. menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr) építését kezdi meg a Zsivaj utcában 2023. április 11-étől.