Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

11. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése (286. számú előterjesztés)

Előterjesztés:                                                  Weeber Tibor alpolgármester

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2018. évi ellenőrzési jelentése (278. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

13. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton történő részvétel és a saját forrás biztosítása (290. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

14. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő részvétel és a saját forrás biztosítása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

15. A VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt keretében megvalósuló kerékpáros infrastruktúra fejlesztés fedezetének átcsoportosítása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

16. A lejárt határidejű végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok (292. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

17. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről (259. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Pap Sándor alpolgármester