Civil szervezetek

Horvát Hagyományőrző Egyesület

Az Egyesület célja a magyarországi horvátok gazdag néptáncainak, népzenéjének és népszokásainak ápolása és megőrzése.

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)

Egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezet.

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete kulturális tevékenységet folytat.

László Király Egyházi Kórusalapítvány

Az Alapítvány a Kőbányai Szent László Kórus liturgikus egyházzenei tevékenységének, templomi és világi hangversenyeinek, koncertútjainak, valamint az orgona működtetésének pénzügyi támogatása.

Lokomotív Turista Egyesület

Az Egyesület szabadidős és hobbitevékenységet ellátó civil szervezet.

Alapvető célja a természetben való sportjellegű, aktív túrázás, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények kielégítése.

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Az Egyesület alapszabálya szerint szociális tevékenységet folytat, célja többek között az élet és egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Az Egyesület célja a fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá vált emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, rehabilitációs tevékenység szervezése, szociális, egészségügyi és kulturális programok szervezése.

SIBRIK Kertszépítő Egyesület

Az Egyesület 2000-ben történő megalakulásukkor vállalták munkájukkal környezetük szebbé tételét, a város zöldfelületének növelését.

Sport, Oktatás, Kultúra, Környezet- és Természetvédelem Egyesület (SOKK Egyesület)

A SOKK Egyesület a nevében meghatározott területekre koncentrálva igyekszik a fiatalokat, fiatal felnőtteket megszólítani, támogatni. Számukra készít tájékoztató, figyelemfelhívó kampányokat, érzékenyítő fórumokat. Elkötelezett a környezeti nevelés mellett, célja a minél fiatalabb korban elkezdett szemléletformálás.

Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért

A Szent László király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért kulturális tevékenységet folytat.