Búcsúzunk

Mindenki saját történettel születik, amit meg kell járnia,                                          
és az álmait meg kell valósítania.
Ezért van a lét.                                                 

Aki küzd ezért, az mindent megtalál.
(Török-Zselenszky Tamás)

Tóth Béla László nyugállományú rendőr ezredes

(1961-2023)

Gyermekkorát Nagyorosziban töltötte. Általános iskolai tanulmányait itt végezte, majd a balassagyarmati Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolában szakács végzettséget szerzett. 17 évesen Pécelre költözött. Munka mellett 1982-ben érettségizett az Ecseri úti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában.  Sorkatonai szolgálatának letöltése után 1986 és 1991 között a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökségén operátor technikusként dolgozott. 

Ezt követően került a Budapesti Rendőr Főkapitányság állományába, ahol nyugállományba vonulásáig teljesített szolgálatot.

Először a BRFK Közlekedésrendészeti és Forgalombiztonsági Osztályon, majd a XII. és XVII. kerületi Rendőrkapitányságon járőr vezetőként, majd alosztály-vezetőként végezte a munkáját. 

A Rendőrtiszti Főiskolán 2000-ben közrendvédelmi tisztként diplomázott. 

2003 és 2007 között ismét a XII. kerületi Rendőrkapitányságon dolgozott osztályvezetőként, majd a BRFK Központi Gépkocsizó Járőrszolgálati Osztályán osztályvezetői, zászlóalj-parancsnoki, valamint metróvonali és pályaudvari főkapitányi biztosként szolgált. 

2008-ban a BRFK Rendészeti Szervek Bevetési Főosztályán főosztályvezető-helyettesi, majd 2008. július 1-jétől főosztályvezetői beosztás töltött be. 

Budapest Rendőrfőkapitánya 2010. október 4-én a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságára helyezte át, és megbízta a kaptányság-vezetői feladatok ellátásával, ahonnan 2010. december 31-ei hatállyal nyugállományba vonult.

Nyugállományba vonulását követően sem köszönt el hivatásától.

2011. májusától négy éven keresztül közbiztonsági tanácsadóként tevékenykedett a Kőbányai Önkormányzatnál, valamint 2012-től haláláig a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke volt. 

2009. március 15-én a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti minisztere “rendőrségi főtanácsos” címet adományozott részére, majd augusztus 20-án rendőr ezredessé léptette elő.

Tóth Béla ezredes úr ismert és elismert tagja kerületünknek. A közrend, közbiztonság jobbítása, a rendvédelmi szervek lakossággal való megismertetése, a Rendvédelmi Napok megszervezése, a Szent László Napokon átadásra kerülő zászlószalag-adományozására történő javaslattétel, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnöki tisztének ellátása – ez nem a teljes felsorolása annak, amit tett a kerületért.

Bármibe is kezdett, azt nagy vehemenciával, aktívan, kapcsolati tőkéjét a lehető legjobban felhasználva valósította meg. 

A Kőbányai Rendvédelmi Napok rendezvény szervezése, megvalósítása, levezénylése összeforrt a nevével. 

Szívügye volt a kerületi rendvédelmi szervek segítése, támogatása.

Nevéhez fűződik a Legyen Tered projekt megálmodása, megvalósítása, mely a biztonságos közterületek létrehozását, megóvását célozta meg.

Az általa megvalósított „(V)ÉSZJELZÉS: Szabadulás a valódi tét” bűnmegelőzési projekt – ami a fiatalok által nagyon kedvelt szabadulószobák mintájára készült – a mai napig fogadja a középiskolás korosztályt. 

Kerületünkben élt, igazi lokálpatrióta volt.

Aktivitása, munkabírása, elköteleződése a közbiztonság, közrendvédelem irányába követendő példa.

Élethosszig tartó tevékenységét a rendvédelmi szervek több ízben is elismerték.

A Kőbányai Önkormányzat 2022-ben Kőbánya Rendvédelméért elismerő címmel köszönte meg áldozatos munkáját.

Családja, barátai, ismerősei nagyon fontos szerepet töltöttek be életében. Szerető férj, apa, nagyapa, figyelmes jóbarát, gondoskodó ismerős volt, akihez tanácsért, segítségért, néhány jó szóért bátran fordulhatott mindenki. 

Tóth Béla saját történettel született. Küzdött azért, hogy álmait, saját történetét megvalósítsa. Ezredes úr megvalósította ezt a történetet…

Tóth Béla László nyugállományú rendőr ezredest a Kőbányai Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Temetése rendőri tiszteletadás mellett 2023. október 13-án 12:45 órakor lesz a kőbányai Új Köztemető szóróparcellájában.