Lakossági tájékoztató a zöldterületi munkákról és magánterületi fakivágásról

2023. október 1-jétől változnak a közterületi zöldsávok rendben tartásának szabályai és engedélykötelessé válik a magánterületeken történő fakivágás

A Kőbányai Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a kerületi ingatlanok és a kerület zöldterületei rendezettek legyenek. Ezen cél eléréséhez fontos jogszabályban meghatározott feladatai vannak a kerületben lévő ingatlanok tulajdonosainak, illetve birtokosainak.

2023. október 1-jétől módosulnak az ingatlanok előtti közterületek rendbentartására vonatkozó szabályok. Eszerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve birtokosa az ingatlan előtti közterület esetében járda hiányában öt méter széles területsávot köteles gondozni, amelybe beletartozik a zöldsáv 20 centiméternél magasabb talajtakaró növényzetének kaszálása, a gyomnövényektől, gyomfáktól történő megtisztítása, az ott lévő fák törzssarjainak eltávolítása, valamint a fák 2,5 méter alatti részeinek metszése.

Amennyiben az ingatlan előtt járda húzódik, úgy a korábbi szabályok szerint kell eljárni a fenti zöldterületi munkálatok elvégzésével kapcsolatban, a gondozandó közterület az ingatlan előtti járda, a telekhatár és a járda, továbbá a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület.

A kerületi lakosok, társasházak, vállalkozások és intézmények a társadalmi felelősségvállalás jegyében eddig is aktívan részt vettek a közterületek rendezettségének kialakításában, amelyre a jövőben is számít a Kőbányai Önkormányzat.

A kötelezettség teljesítésének elmulasztása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, amely jogkövetkezményt von maga után.

Szintén jelentős változás, hogy a közterületen lévő fás szárú növények mellett 2023. október 1- jétől hatósági engedélyhez kötött egyes magánterületen található fák kivágása is függetlenül az ingatlan tulajdonosának személyétől. A kivágott fát a tulajdonos pótolni köteles.

A jövőben sem kell engedélyt kérni a magánterületen lévő gyümölcsfa, a 10 centiméter törzsátmérőt meg nem haladó fa, valamint a cserje kivágására, ezen munkálatok hozzájárulás nélkül elvégezhetőek.


A kerület faállományának védelme érdekében a nem közterületi ingatlanon lévő fák kivágására engedély iránti kérelmet kell benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelemi Osztályához. Fa csak engedély birtokában vágható ki. A fakivágás ügyében született határozat rendelkezik a kivágott fa pótlási kötelezettségéről is. Amennyiben a fa balesetveszélyes állapota miatti azonnali kivágása szükséges, úgy a fakivágás tényét a kivágást követő 15 napon belül kell bejelenteni.  közterületen lévő fás szárú növények kivágásának szabályai nem változnak, azok továbbra is engedélykötelesek, és a pótlási kötelezettség változatlanul fennáll.

A fenti változásokra vonatkozó szabályokat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, valamint a fás szárú növények védelmének, kivágásának és pótlásának helyi szabályairól szóló 15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete tartalmazza.


A fenti önkormányzati rendeleteken felül a részletekkel kapcsolatban a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztálya nyújt bővebb felvilágosítást.


Bízunk abban, hogy a fenti jogszabályváltozások hozzájárulnak Kőbánya környezeti állapotának a fejlesztéséhez, és kerületünk növényállományának a védelme hozzájárul a kőbányaiak életminőségének a javulásához.