Csabáné Illyés Krisztina - tanító

Ágazati elismerések - Sajó Sándor-díj

Példamondatom: „Egy jó tanár fogja a kezed, megnyitja az elméd és megérinti a szívedet.” Az én szívemet elsős tanító nénim, Baby néni érintette meg, neki köszönhetem, hogy tanító lettem. Gyökereim Kőbányához kötnek, családom már 1910- től itt él. Általános és a középiskolai tanulmányaimat is a kerületben végeztem. Házasságkötésem után is itt maradtam és jelenleg is Kőbánya a lakóhelyem. A gyermekeim és unokáim is itt élnek. A tanítóképző főiskola után egykori alma materemben helyezkedtem el, ahol azóta is, immár 39 éve tanítok. Tanítóként osztályaimnak 4 évig vagyok osztályfőnöke, pótanyukája. Csodálatos érzés, ahogy a szemem láttára cseperednek az iskolába érkező kis „óvodások” önállóan gondolkodó kamaszokká. Szeretettel és következetesen fogom kis kezüket, és vezetem őket a tudás megszerzésének rögös útjain. A világ fejlődését követve képeztem magam, hogy a tanítási óráimon használni tudjam az újonnan szerzett számítástechnikai ismereteimet is és ezzel színesítsem tanóráimat. 20 éve vagyok iskolánk szakszervezeti titkára, ahol kollégáim érdekeit képviselem, szívemen viselem. Az eltelt évek alatt nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a gyerekekkel, tanítványaim szüleivel, kollégáimmal és az iskolavezetéssel. Remélem, hogy az évtizedek alatt szárnyaim alatt felnövő gyerekek közül én is sokaknak megérintettem a szívét és lesz, aki követ ezen a pályán. Megtiszteltetés számomra ez a kerületi elismerés.

TANULMÁNYOK:
1969-1977 • Általános Iskola Pataki I. tér 1. (jelenlegi Kőbányai Szent László Ált. Isk.)
1977-1981 • Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola
1981-1984 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanító

TOVÁBBKÉPZÉSEK:
1999- 2000 • Számítógép kezelő(-használó)
2004 • ECDL Európai Számítógép-használói jogosítvány
2006 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása, szövegértés-szövegalkotás
2007 • Sulinet: Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában
2010 • A Nemzeti Tankönyvkiadó interaktív tananyagainak technikai és módszertani alkalmazása interaktív prezentációs eszközök segítségével a XXI. század iskolájában
2011 • Dinasztia Tankönyvkiadó: A matematika csodái
2013 • Labdás előkészítő gyakorlatok a mindennapos testnevelésben
2014 • NETFIT a gyakorlatban Új infokommunikációs eszközök, oktatási és kulturális adatbázisok használata az oktatásban Közösségfejlesztés: Az újonnan érkezett tanulók bevonása az iskola hagyományos programjaiba
2015 • Befogadó és toleráns osztályközösségek kialakítása
2016 • ELMS Inf. Zrt. – A KRÉTA pedagógus moduljai
2019 • ELTE – Tanulás támogató értékelés

MINŐSÍTÉSEK:
2016 • Oktatási Hivatal – Pedagógus II.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2016 • A Magyar Közoktatásért – a szakszervezeti tagság érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként Eötvös József – arany emlékérem – Pedagógusok Szakszervezete
2018 • Eötvös József – bronz emlékérem – Pedagógusok Szakszervezete

MUNKAHELYEK:
1984-től • Kőbányai Szent László Általános Iskola

Csabáné Illyés Krisztina részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete – a kőbányai oktatásban tanítóként végzett kiváló szakmai munkája elismeréseként – 157/2023. (IV. 20.) határozatával Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.