Búcsúzunk

„Amikor túl nagy a csend, szinte idegesítő, akkor mindenki hiányzik. Ilyenkor folyton egy mondatot ismételgetek magamban. Nem látlak, de tudom, hogy itt vagy.”

(Tuti gimi c. filmből)

Dr. Mihályi Sándorné 1928. október 24-én születetett Dévaványán, elemi iskolai tanulmányait is itt végezte. Gimnáziumba Mezőtúron és Debrecenben járt, Pedagógiai Főiskolai Diplomát 1951-ben, a magyar szakos középiskolai tanári diplomáját 1954-ben az ELTE-n szerezte meg. Életének döntő részét a pedagógusi hivatásnak szentelte. Az életet jelentette számára az iskola, az oktatás, a tudás átadása az ifjúság számára. Munkásságának legnagyobb részét Kőbányán végezte, azt a 8 éves kitérőt leszámítva, amelyet a Mester utcai iskolában igazgatóként, és a IX. kerületi Tanács VB tanácselnök helyetteseként töltött a Ferencvárosban. Kőbányán 1959-től 1970-ig a Sibrik Miklós úti Általános Iskolában dolgozott igazgatóhelyettesként, majd az Újhegyi lakótelep megépítését követően alapítója volt az Újhegyi sétányon található Általános Iskolának, 1978-tól 1984-ig igazgatóként irányította az intézmény szakmai tevékenységét. Munkáját az új intézményben a legnehezebb időszakban, a demográfiai hullám csúcsán látta el, a 110 fős tantestületet és a 2500 fős gyermeklétszámot figyelembe véve ez kiemelten magas színvonalú szakmai elvárást jelentett. Kezdeményezte a testnevelés és az olasz tagozat indítását, irányítása alatt az intézmény komoly innovációs folyamatnak volt a részese. Az iskolát bekapcsolta az új lakótelep kulturális életébe, az iskola nehéz helyzete ellenére mindig gazdag szabadidős programot, sport és kulturális rendezvényt nyújtott az itt élő családoknak.

Aktív éveiben mindig az általa irányított intézmény, a tanulók és tágabb értelemben Kőbánya javát szolgálta munkájával, melyet ténylegesen is hivatásának vallott. Munkáját a legmagasabb kitüntetéssel, a Munka Érdemrend Ezüst fokozatával is elismerte az Elnöki Tanács. A Kőbányán végzett kimagaslóan eredményes pedagógiai, intézményvezetői munkájáért a Kőbányai Önkormányzat 1995-ben KŐBÁNYÁÉRT-díj kitüntetésben részesítette.

Dr. Mihályi Sándornét a Kőbányai Önkormányzat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2013. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete alapján saját halottjává nyilvánította.

Nyugodjék békében!

 Dr. Mihályi Sándorné gyászjelentés