Verbai Lajos - gyűjteményvezető

Kőbányáért Díj

„Általános „életfilozófiám” és követendő gyakorlatom: Hiszek az olyan általános emberi értékekben,  mint szabadság, ne ölj, ne lopj, légy erkölcsös  és szolidáris stb., de csak szigorú megkötéssel, mert nem befolyásol az, mások miként viszonyulnak retorikájukban ezekhez az értékekhez, ám az már sokkal inkább hatást gyakorol rám, hogy valaki ezeknek megfelelően él-e és cselekszik. A közoktatás területén:  Mindenkinek létezése okán joga van az esélyegyenlőségre. A közélet területén:  Együtt egymásért. Jelenlegi munkámban:  A régiről mindig valami újat, újszerűen.”

TANULMÁNYOK
1967-1975 • Általános Iskola – Budapest X. Szent László tér 34. 1975-1979 • Szent László Gimnázium – biológia-kémia tagozat
1983 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanító és rajz szakkollégium
1985 • Magyar Néphadsereg tartalékos tts. képzés – tűzoltó szak
1996 • ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ – szociológus és önkormányzati specializáció
1995 • Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala – közigazgatási alapvizsga
2000 • Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala – közigazgatási szakvizsga
2005 • CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. – Minőségirányítási ismeretek és belső auditor
2011 • KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely – kulturális menedzser
2013 • Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – A korszerű menedzsment ismérvei és eszközrendszere közgyűjteményekben – vezetői ismeretek szakmai vizsga

PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
Hatékony tantárgyi támogatás a délutáni nevelésben – matematikai játékok a napköziben
A helyi oktatáspolitika alakításának lehetőségei egy fővárosi kerületben
A kőbányai közoktatási rendszer oktatáspolitikai fejlesztési koncepciója
A kőbányai oktatási hálózat minőségbiztosítási- és ellenőrzési rendszere kialakításának koncepciója
A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – mint a helyi identitástudat elmélyítésének fontos intézménye – lehetőségei a passzív és aktív közösségi hagyományőrzés fejlesztésében
A nemzeti artilléria
Kőbánya az én aranybányám (társszerkesztő)
Kőbánya kalendárium 8 évfolyama (társszerző)
Kőbánya címere (kiadás alatt)
Szent László kultusza és temploma Kőbányán (kéziratban) Pest kertje – Kőbánya (kéziratban)

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2007 • Szent Lászlós Öregdiákok Baráti Körének „Pro alma mater” Emlékérme
2008 • A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere –  I. osztályú Honvédelemért kitűntető cím
2009 • Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Díszoklevele
A Bajcsy-Zsilinszky Kórházért kitűntetés
2010 • Sportegyesületek Országos Szövetségének Emlékérem Díja
A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete – Wincenty Danek Emlékérem

MUNKAHELYEK
1979-1980 • Kőbányai Vas- és Fémöntöde – betanított munkás
1980-1985 • Kovács László Általános Iskola – Budapest
X. kerület – tanító
1985 • Pataky István Művelődési Központ – szakalkalmazott 1985-1986 • Kovács László Általános Iskola – Budapest
X. kerület – tanító
1986-1988 • KISZ Budapesti Bizottsága – alkalmazott 1988-1992 • X. ker. Tanács VB – Művelődési, Ifjúsági és Sportosztály – osztályvezető helyettes, osztályvezető
1992-2002 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – Közművelődési és Közoktatási Iroda – irodavezető
2002-2006 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – irodavezető
2006-2010 • Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat – polgármester
2010-2011 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – aljegyzői referens
2012 • Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ –gyűjteményvezető

Verbai Lajos részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Kőbánya érdekében több, mint 40 éve folyamatosan végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként – 123/2020. (VIII. 27.) önkormányzati határozatával Kőbányáért Díj elismerést adományozott.