Köztemetés

Közköltségen történő eltemettetést kérhet az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzattól az az eltemettetésre köteles hozzátartozó, aki anyagi helyzete miatt ezt nem tudja vállalni.

A köztemetés költségét a hozzátartozónak meg kell térítenie.

 

Kérelemre mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem éri el az 90 000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 100 000 Ft-ot.

Kérelemre mentesül a köztemetés költsége 50%-ának a megtérítése alól az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem éri el a 115 000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 135 000 Ft-ot.


Kapcsolódó dokumentumok: