Települési támogatás erdei iskola, táborok költségeihez

Települési támogatás állapítható meg erdei iskola, illetve óvodai és iskolai tábor költségeihez nyújtott támogatásként az óvoda, illetve iskola igazolása alapján, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 125 000 Ft-ot. A támogatás összege egy naptári évben egy alkalommal gyermekenként az óvoda vagy iskola által igazolt költség összege, legfeljebb 30 000 Ft lehet.


Kapcsolódó dokumentumok: