A Kőbányai Német Önkormányzat felhívása

A Kőbányai Német Önkormányzat 2003 óta német nyelvtanfolyamot, 2009-2013. években német nyelvi klubot működtetett.

Ebben az évben ismét lehetőség nyílik az ingyenes német nyelvtanfolyam újraindítására.

A nyelvtanfolyam célja a nyelvtanuláson és gyakorláson túl a kerületi német kötődésű lakosság összetartása, egymás megismerése, valamint közös programok szervezése.

2020. március hónap első felében olyan német származású kerületi polgárok, valamint német nyelv iránt érdeklődő kőbányai lakosok számára indítunk ingyenes nyelvtanfolyamot, akik kezdők a német nyelv tanulásában.

Szervezett keretek között, szaktanári irányítással van lehetőség a német nyelv megismerésére és gyakorlására. A nyelvórákat könyvek, folyóiratok, kártyák és egyéb interaktív eszközök segítik. A foglalkozásokat heti egy alkalommal, hétköznap délután 17 óra körüli időpontban tartjuk a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.).

A nyelvtanfolyamra jelentkezni lehet legkésőbb 2020. február 20-ig a kapcsolódó anyagoknál található jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével a NyitraineMolnarGabriella@kobanya.hu e-mail címre, vagy munkaidőben a 06 30 385 4071-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Inguszné dr. Barabás Rita

Kőbányai Német Önkormányzat Elnöke


Kapcsolódó dokumentumok: