Tájékoztató Kőbánya területén végzett légszennyezés mérésről

A Kőbányai Önkormányzat minden lehetséges eszközzel fellép a kőbányaiakat érintő, a repülőgépek által okozott környezeti terhelés ellen, ezért a hajtóművek légszennyező anyag kibocsátási mértékének megismerése céljából levegőszennyezés vizsgálatot végeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat szakértői közreműködésével.

Előzetes szakmai egyeztetések alapján a több lehetséges helyszín közül a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-80. szám alatti (41089/7 helyrajzi számú) ingatlan udvara, az egykori műhely melletti területrész bizonyult a legalkalmasabbnak.

A gázhalmazállapotú szennyezőanyagok helyszíni vizsgálatát 2019. október 29. és november 4. közötti időszakban az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai egy mobil labor kihelyezésével végezte egyhetes folyamatos időtartamban.

A mintavétel során a szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid, szállópor (PM2,5 és PM10 frakció egyaránt), valamint az illékony szerves vegyületek közül az erősen mérgező benzol, toluol, etil-benzol és xilolok komponensek értékei, koncentrációja is rögzítésre került.

A mérés időszakában a napi átlaghőmérséklet az évszaknak megfelelő vagy a sokévi átlagnál melegebb volt. A kedvező időjárás (amelynek köszönhetően kisebb mértékű volt a lakossági tüzelés) következtében a mérési időszakban egyik légszennyező komponens 24 órás átlagkoncentrációja sem haladta meg a jogszabályban előírt egészségügyi határértéket.

A vizsgálati anyag teljes terjedelemben a kapcsolódó dokumentumokból letölthető.


Kapcsolódó dokumentumok: