A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a törvényesség mellett. A X. kerület helyreigazítást kért és rágalmazás miatt feljelentést tett a Magyar Hang cikke ügyében

A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a törvényesség mellett, ingatlanai bérbeadásánál mindenkor a vonatkozó előírások, jogszabályok szerint jár el. Ezért a X. kerület a Magyar Hang 2019/25. számában, illetve 2019. július 24-én a lap weboldalán elektronikusan megjelent írás miatt helyreigazítást kért a laptól, és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen rágalmazás minősített esete miatt. 

A Kőbányai Önkormányzat a Magyar Hang 2019. július 19-25-i számában megjelent „Visszakaptam a gyilkosaimat”, illetve a lap weboldalán 2019. július 24-én 17 óra 36 perckor közzétett „Bűnözőknek biztosított szociális bérlakást Kőbánya önkormányzata” című cikk miatt kérte a rendőrség vizsgálatát. A cikk több vonatkozásban is valótlan állítást, illetve rágalmazó tényállítást fogalmaz meg. A két helyi lakó vitájáról szóló cikk szerint a Kőbányai Önkormányzat kettős mércét alkalmaz, és „bűnözőket” hoz kedvező helyzetbe ingatlanai bérbeadásánál. Ezzel szemben a valóság az, hogy a cikk által említett esetben a kerület az önkormányzati lakások bérbeadását meghatározó,a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény ésa Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szerint járt el. Ezek alapján az Önkormányzat nem vizsgálhatja a bérbeadás előtt a bérlők büntetlen előéletét, a különleges adat kezelésére az Önkormányzat nem jogosult, az ingatlanok bérbeadását ez nem befolyásolhatja. Ezen felül az érintett esetben az Önkormányzatnak a bérbeadásnál nem volt mozgástere, ugyanis jogerős bírósági ítélet tette kötelezővé a D. család visszahelyezését a korábbi, Szegély utcai ingatlanba. 

Valótlan és a rágalmazás minősített esetét valósítja meg emellett az az állítás, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megkárosította saját ingatlanát. A valóság ezzel szemben az, hogy a D. család 2010-ben bérleményük tetőszerkezetének életveszélyes állapota miatt szavatossági pert kezdeményezett, és kérte a bíróságot, hogy kötelezze az Önkormányzatot a Szegély utcai bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának visszaállítására. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelői feladatait ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a bérlemény állapotára figyelemmel, ideiglenes jelleggel helyezte át a bérlőket a Gyömrői úti ingatlanba. A Vagyonkezelő nem fűrészelt el gerendát a bérlemény fölött, és nem károsította meg a tulajdonát. Ezen felül a cikkben említett tetőtéri beépítés a Szegély utcai ingatlanban engedély nélkül történt, utólag kapott fennmaradási engedélyt, és az akkori tulajdonosnak építésügyi bírságot kellett fizetnie. 


Kapcsolódó dokumentumok: