Elkezdődött a Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Csillagfürt Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

Elkezdődött a 68,8 millió forint európai uniós támogatással érintett, Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat „Rece-Fice óvoda és Csillagfürt bölcsőde” épületenergetikai fejlesztése pályázat megvalósítása. A támogatás segítségével az óvoda, bölcsőde épület kerül energetikai szempontból felújításra. 

A KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata, a 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10 épület energetikai felújítására KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 projektazonosítóval ellátott pályázat keretében összesen 68 811 111 Ft támogatás nyert, és ennek segítségével tudja az érintett Vaspálya utcai épület energetikai felújítását megvalósítani.

A Kőbányai Önkormányzat 2015-ben határozta el a rendkívül rossz (a feladatellátást helyenként veszélyeztető) műszaki állapotban lévő, Rece-Fice óvoda és Csillagfürt bölcsődének helyet adó 1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. sz. alatt lévő (hrsz.: 41510/9) önkormányzati tulajdonú épület komplex felújítását. A felújításra vonatkozó tervek elkészültek, az Önkormányzat (nevében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) lefolytatta a közbeszerzési eljárást. Ennek eredményeként vállalkozási szerződés köttetett a teljes felújítási munkákra (2015.12.16.). Jelen pályázat keretében a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának azon részére került a pályázatba, amelyek az épülethatároló szerkezetek fejlesztését érintik (hőtechnikai adottságok javítása). A pályázatba a nyertes kivitelezői költségvetésből leválogatott, épülethatároló szerkezeteket érintő részek kerültek, ezek összértéke 71.256.695 Ft + ÁFA (bruttó 90.496.003 Ft).

 

Az energetikai felújítás révén - az éves elődleges energia-fogyasztásának csökkenése: 172.031 kWh/év; - az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték): 46,96 t/év; - energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenése:619,3 GJ/év. A projektben megújuló energia felhasználása nem történik.

 

A projekt illeszkedik, a Kőbányai Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, az épület az ITS szerinti AT1 akcióterületen (Kőbánya Városközpont) helyezkedik el. Az Akcióterülethez rendelt projektek/beavatkozások között ATP1.7. címen szerepel.

 


Kapcsolódó dokumentumok: