JOGI OSZTÁLY

Szervezeti egység neve:

Jogi Osztály

Cím:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Telefon:

06 1 4338 100

Fax:

06 1 4338 219

E-mail

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 

Ügyfélfogadás telefonon történő egyeztetés alapján.

 A szervezeti egység feladatai:

 -  a képviselő-testület és a bizottságok által tárgyalandó előterjesztések törvényességi szempontú véleményezése,

-  a képviselő-testület és a bizottságok ülésein történő részvétellel az ülések törvényes lefolyásának elősegítése, az ülésekről készült jegyzőkönyvek törvényességi szempontú kontrollja,

-  szerződéstervezetek készítése, véleményezése, szignálása,

-  önkormányzati rendelettervezetek készítése, véleményezése,

-  közreműködés a polgármesteri, a jegyzői és a közös utasítások, valamint egyéb szabályzatok elkészítésében,

-  a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, jogszabályfigyelő készítése,

-  Kőbánya címerének használatával kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatása,

-  szükség esetén részvétel a jegyző és aljegyző fogadóóráin, közreműködés a panaszügyek intézésében,

-  bírósági és egyéb hatósági beadványok elkészítése, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviselete, az önkormányzat költségvetési szervei jogi képviseletének koordinálása a bírósági és egyéb hatósági eljárásokban,

-  közreműködés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal követeléseinek érvényesítésében, behajtásában, elektronikus fizetési meghagyásos eljárások lefolytatása,

-  a Polgármesteri Hivatal ügyirathátralékának figyelemmel kísérése és értékelése,

-  a peres és a nemperes eljárások, valamint a szerződések nyilvántartásának vezetése,


-  jogi segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére,

-  adatszolgáltatás a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, valamint egyéb hivatalos szervek kérésére.

Dr. Nagy Jolán

kamarai jogtanácsos

1. emelet 131.

06 1 4338 171

Dr. Tóth Erzsébet 

jogi előadó

1. emelet 105.

06 1 4338 228

Dr. Egervári Éva

kamarai jogtanácsos

1. emelet 104. 

06 1 4338 220 

Dr. Erdei Katalin Judit

jogi előadó

I. emelet 104.

06 1 4338 328

Dr. Kappel Patricia Anna

jogtanácsos

I. emelet 105.

06 1 4338 291

 

kamarai jogtanácsos

I. emelet 106.

06 1 4338 329 

Farkas-Gáll Gizella

fejlesztéspolitikai, pályázati referens

I. emelet 131.

06 1 4338 143

Varga Noémi

fejlesztéspolitikai, pályázati referens

I. emelet 131.

06 1 4338 165

Kürtös Réka   

pályázati referens

I. emelet 131. 

 06 1 4338 261

Tasi Éva
közbeszerzési ügyintéző

I. emelet 131. 

06 1 4338 138