Dr. Maróth Miklós - Széchenyi-díjas akadémikus

Dr. Maróth Miklós Széchenyi-díjas akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete

Budapest, 1943. február 5.

 

„Az embert csakis az elvégzett munka igazolja.”

 

Tanulmányok:

1957-1961                  Pannonhalmi Szent-Benedek Rendi Gimnázium

1962–1967                  Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar – latin-görög szakos tanár, arab szakos orientalista

1969–1972                  Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Ókori egyetemes történelem (Asszirológia)

 

Továbbképzések, tanulmányutak:

1964-65                      Bagdadi Egyetem

1973-74                      Bécsi Egyetem

 

Publikációk, megjelent könyvek:

1980                            A görög logika Keleten. Bp. (Akadémiai Kiadó), l980, pp. 175.

1983                            Aristoteléstől Avicennáig. Bp. (Akadémiai Kiadó), l983, pp. 336.

1986                           Baal és Anat; Ugariti eposzok. Bp. (Helikon), l986, pp. 169.

1987                            Miskawaihi: A boldogságról. Bp. 1987, pp. 69.

1988                            Dictionarium medicinae latino-arabicum, compositum a N. Maróth, Budapestini

1989                            Ibn Sina und die peripatetische "Aussagenlogik", Leiden, 1989, pp. 259.

1994                            Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden, 1994, pp. 274.       

2002                            A görög filozófia története, PPKE BTK (Piliscsaba), 2002, pp. 575.

2004                            Jehuda Hallévi: Kuzári, ford. jegyzetek, utószó Maróth M. Piliscsaba, 2004, pp. 210.

2006                            The Correspondence between Aristotle and Alexander the Great. An Anonymous Greek Novel in Letters in Arabic Translation, Piliscsaba, 2006, pp. 112 + 149.

2013                            Az iszlám, Budapest (Press Publica), 2007, pp. 1–126.

2013                            Iszlám és politikaelmélet, Budapest (Akadémiai Kiadó), 2013, pp. 156.

2015                            Das Buch des Beweises, Piliscsaba (AIMES), 2015, pp. 171.

 

Tudományos minősítés:

1970                            egyetemi doktor

1975                            tudományok kandidátusa

1988                            tudományok doktora

 

Egyetemi tanári kinevezés:

1989                           Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar – címzetes egyetemi tanár

1992                           Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – egyetemi tanár

 

Társasági tagság:

1965-től                      Ókortudományi Társaság

1967-től                      Kőrösi Csoma Társaság

1992-től                       Union des Arabisants et Islamisants en Europe

1984-től                       Orientalisztikai Tudományos Bizottság

1976-tól                       Ókortudományi Tudományos Bizottság                    

1996-tól                      Academia Europea – London – 2003-2006: elnökségi tag

1998-tól                      Union Académique Internationale – magyar képviselő, 2006-2007 alelnök, 2007-2010 között elnök, 2010-től örökös tiszteletbeli elnök

2002-től                        European Acadeny of Sciences and Arts - Salzburg

 

Kitüntetések, elismerések:

1972, 1981                  Az Ókortudományi Társaság Marót Károly díja

1996                            Pest Megye Önkormányzatának Tudományos díja

1999                            Pest Megyéért Emlékérem

1997                            Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme

1998                            Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje

2004                            Az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő érme

2009                            Buenos Aires díszpolgársága

2009                            Piliscsaba díszpolgársága

2009                            Ibn Sina-díj – Irán

2014                            Akadémiai Jutalomérem – Magyar Tudományos Akadémia

2016                            Széchenyi-díj

2016                            Prima primissimma díj

 

Külföldön végzett munka:

1978                            Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Keleti Intézete (Leningrád) – egy év

1986                            Harvard Egyetem Boston – egy szemeszter Boston

1999                            Cambridge – egy szemeszter

 

Munkahelyek:

1967-1970                  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára – könyvtáros

1970-2011                  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Ókortudományi Kutatócsoport

1992-2013                  Pázmány Péter Katolikus Egyetem – klasszika-filológia és arabisztika professzora

1992-2010                  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar alapítója és első dékánja

2002-től                        Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete – alapító, igazgató

 

Dr. Maróth Miklós részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes kiemelkedő tudományos munkássága, példaértékű emberi magatartása elismeréseként – 143/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Szent László-díjat adományozott.