Dr. Maróth Miklós - Széchenyi-díjas akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Szent László-díj

Munkahely: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete

Született: Budapest, 1943. február 5.

„Az embert csakis az elvégzett munka igazolja.”


Tanulmányok

1957-1961 • Pannonhalmi Szent-Benedek Rendi Gimnázium

1962–1967 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – latin-görög szakos tanár, arab szakos orientalista

1969–1972 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Ókori egyetemes történelem (Asszirológia)
 

Továbbképzések, tanulmányutak

1964-65 • Bagdadi Egyetem

1973-74 • Bécsi Egyetem
 

Publikációk, megjelent könyvek

1980 • A görög logika Keleten. Bp. (Akadémiai Kiadó), l980, pp. 175.

1983 • Aristoteléstől Avicennáig. Bp. (Akadémiai Kiadó), l983, pp. 336.

1986 • Baal és Anat; Ugariti eposzok. Bp. (Helikon), l986, pp. 169.

1987 • Miskawaihi: A boldogságról. Bp. 1987, pp. 69. 1988 • Dictionarium medicinae latino-arabicum, compositum a N. Maróth, Budapestini

1989 • Ibn Sina und die peripatetische „Aussagenlogik”, Leiden, 1989, pp. 259.

1994 • Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden, 1994, pp. 274.

2002 • A görög filozófia története, PPKE BTK (Piliscsaba), 2002, pp. 575.

2004 • Jehuda Hallévi: Kuzári, ford. jegyzetek, utószó Maróth M. Piliscsaba, 2004, pp. 210.

2006 • The Correspondence between Aristotle and Alexander the Great. An Anonymous Greek Novel in Letters in Arabic Translation, Piliscsaba, 2006, pp. 112 + 149.

2013 • Az iszlám, Budapest (Press Publica), 2007, pp. 1–126. 2013 • Iszlám és politikaelmélet, Budapest (Akadémiai Kiadó), 2013, pp. 156.

2015 • Das Buch des Beweises, Piliscsaba (AIMES), 2015, pp. 171.


Tudományos minősítés

1970 • egyetemi doktor

1975 • tudományok kandidátusa

1988 • tudományok doktora


Egyetemi tanári kinevezés

1989 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – címzetes egyetemi tanár

1992 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – egyetemi tanár


Társasági tagság

1965-től • Ókortudományi Társaság

1967-től • Kőrösi Csoma Társaság

1992-től • Union des Arabisants et Islamisants en Europe

1984-től • Orientalisztikai Tudományos Bizottság 1976-tól • Ókortudományi Tudományos Bizottság 1996-tól • Academia Europea – London – 2003-2006: elnökségi tag

1998-tól • Union Académique Internationale – magyar képviselő, 2006-2007 alelnök, 2007-2010 között elnök, 2010-től örökös tiszteletbeli elnök

2002-től • European Academy of Sciences and Arts - Salzburg


Kitüntetések, elismerések

1972, 1981 • Az Ókortudományi Társaság Marót Károly-díja

1996 • Pest Megye Önkormányzatának Tudományos díja 1999 • Pest Megyéért Emlékérem

1997 • Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme

1998 • Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje

2004 • Az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő érme

2009 • Buenos Aires díszpolgársága

2009 • Piliscsaba díszpolgársága

2009 • Ibn Sina-díj – Irán

2014 • Akadémiai Jutalomérem – Magyar Tudományos Akadémia

2016 • Széchenyi-díj

2016 • Prima primissima díj


Külföldön végzett munka

1978 • Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Keleti Intézete (Leningrád) – egy év

1986 • Harvard Egyetem Boston – egy szemeszter Boston

1999 • Cambridge – egy szemeszter


Munkahelyek

1967-1970 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára – könyvtáros

1970-2011 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Ókortudományi  Kutatócsoport

1992-2013 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – klasszika- filológia és arabisztika professzora

1992-2010 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar alapítója és első dékánja

2002-től • Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete – alapító, igazgató


Dr. Maróth Miklós részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes kiemelkedő tudományos munkássága, példaértékű emberi magatartása elismeréseként – 143/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Szent László-díjat adományozott.