Nyílt levél a Város Mindenkié Csoportnak

Tisztelt A Város Mindenkié Csoport!
Tisztelt Papp Gáspár!

A hozzám intézett levelében leírtak hosszabb választ igényelnek (S. Krisztina évek óta zajló ügyében külön fogok írni), de engedje meg, hogy előtte általánosságban elmondjam a véleményem az Önök által felvetett problémáról, s mivel levelét egyidőben nyilvánosságra is hozta, én is ezt tegyem.

Kőbányán egységes rendelet alapján járunk el a lakásbérleti szerződések ügyében. Tehát minden kerületben élőre és minden kőbányai lakásunkra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A Hős utcában lakók esetében is ugyanazok a feltételek. Vagyis azzal kötünk bérleti szerződést, akinek nincs tartozása a szolgáltatók és az önkormányzat felé, vagy részletfizetési megállapodás keretében rendezni igyekszik azt. Az utóbbi években kötött bérleti szerződések határozott időre szólnak. Lejártuk előtt a lakásainkat gondozó Vagyonkezelő Zrt. tértivevényes levélben értesíti a bérlőket, hogy ne feledkezzenek meg a szerződés hosszabbításáról. Ha ez időben és rendben megtörténik (befizetéseik rendben vannak, illetve adott határidőre rendezésre kerülnek), a polgármester saját hatáskörében (automatikusan) szerződést köt a bérlővel. Amennyiben valami miatt a bérlő szerződése lejárt (megszűnt), mert késedelmesen adta be a papírjait vagy nincs minden rendben, a Humánszolgáltatási Bizottság elé kerül a kérelem. A bizottság ebben az esetben az összes információ begyűjtése után mérlegelés során dönt. Ebben nagyon súlyos szerződésszegésnek minősül a szabálytalan áramvételezés ELMŰ szakemberek általi megállapítása, vagy bármely másik szolgáltató szándékos megkárosítása. Ha ilyenről tudomása van, a bizottság nem köt új szerződést a volt bérlővel. Minden más esetben mindent megtesz, hogy segítsen. Akár 36 havi részletfizetést engedélyez a felénk fennálló tartozásra. Ha érzékeljük a fizetési hajlandóságot akár milliós tartozásra is adunk részletfizetést. A többi szolgáltató részletfizetési megállapodását is elfogadjuk és ilyenkor új bérleti szerződést kötünk. Ezekben az esetekben azonban fokozottan ellenőrizzük a bérlő elmúlt években történt együttműködését (szomszédok esetleges panaszleveleit, bérlemény ellenőrzések tapasztalatait: pl. engedély nélkül ott élőket, esetleges albérletbe adást, a családsegítő szakembereinek véleményét). Azt azonban mindenkinek tudnia kell, hogy a bizottság lejárt (megszűnt) szerződés esetén nem köteles indokolni a döntését. Ilyenkor, mint bármely bérbeadó szabadon dönt a bérbeadásról vagy annak megtagadásáról. A gyakorlat az, hogy szinte minden esetben, ha együttműködést tapasztal, újból megköti a szerződést évi átlag 120-150 alkalommal, kirívó esetekben, évi 10-15 alkalommal megtagadja azt.

A Hős utcai lakótelep szanálásának szükségessége évtizedekkel ezelőtt fogalmazódott meg, de az utóbbi 6-8 évben indult el. Első lépése az volt, hogy ezen időben már nem adtunk bérbe itt újabb lakásokat, a megürülteket pedig lefalaztuk. Ezzel párhuzamosan a minket csere kérelemmel megkereső bérlőket megpróbáltuk elhelyezni. Az előző évtizedek városvezetőinek bűne, hogy a lakók közel fele megvásárolhatta az ott levő lakását. Ezzel párhuzamosan megindult a saját tulajdonú lakások adásvétele. Egy olyan társasház jött létre, ahol nem csak a bérlők nem fizettek, hanem a tulajdonosok nagy része is elmulasztotta a közös költségek befizetését. Emiatt az épület állapota az évtizedek alatt erősen leromlott. Nem kevesen csatlakoztak illegálisan a ház közvilágítására. Mára a két ház évente több tízmillióval növeli a már meglévő, tetemes tartozását. S már a víz- és csatornaszolgáltatás díjának elmaradása is folyamatosan nő. Az elmúlt hónapokban is kötöttünk új szerződéseket itt lakókkal, még tartozás esetén is, de valóban történtek és történnek kilakoltatások is.

Minden bérlőnek joga és lehetősége van, hogy rendezze a lakhatási körülményeit. Ehhez Kőbánya az átlagosnál nagyobb támogatást biztosít. Mind a lakhatáshoz, mind az adósság rendezéséhez. Ez bárkinek rendelkezésére áll. Komfortos bérlakásaink lakbére (szociális rászorultság esetén) maximum 260 Ft/nm. Vagyis egy Hős utcai lakás havi bére 10.000 Ft alatt van. A segélyek igénybevételével ez az összeg bárkinek megfizethető. Ha valaki nagyobb tartozást halmozott fel annak lehetősége van részletfizetést vagy adósságkezelést kérni.

Nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy Kőbányán felelős és szociálisan érzékeny az önkormányzat, ezért anyagi okok miatt senkinek nem kellene elveszítenie szociális bérleti jogát. Hogy ez mégis megtörténhet, erről nem az önkormányzat tehet. Az önkormányzati bérleményben lakhatás nem állampolgári jog, hanem egy komoly kedvezmény, mert a piaci lakbérek 5-6-szor nagyobbak. Nem is tud részesülni benne csak alig több, mint 2000 család. Jelenleg is közel 500 család vár, hogy lehetőséget kapjon. Közben ingerülten veszik tudomásul, hogy mások 3-4 esélyt is kapnak még az után is, hogy fizetési kötelezettségüket elmulasztották.

A Hős utcai lakók tájékoztatása folyamatos. Ahogy rendszeres kapcsolatot tartunk a telepen támogatásunkkal dolgozó Kontúr Egyesülettel is. Személyes fogadóóráimon is rendszeresen találkozom az itt lakókkal. Önökkel is minden esetben tárgyaltam annak ellenére, hogy az interneten sokszor méltatlan és a valóságnak nem megfelelő információkat közölve támadták kerületünket. Céljaik és törekvéseik alapjával egyet is tudok érteni, de az eszközeikkel sokszor nem. Az élet sokszínűbb, a lakhatás sokkal összetettebb probléma, semhogy egy alapvető emberi jogként és követelésként elegendő lenne zászlóra tűzni.

Az Utcáról lakásba! program munkájában is részt vállalt kerületünk. Ebben többen dolgoznak olyanok, akik Önökkel is napi kapcsolatot tartanak. Idén már a hatodik általuk kiválasztott és gondozott hajléktalan pár költözhet be a civil mozgalom által felújított önkormányzati lakásba. Sajnos itt is előfordult már, hogy valakik nem voltak képesek élni a lehetőséggel és ismét utcára kerültek. Ez is jelzi, hogy az önkormányzati lakhatás esélyét tudjuk csak biztosítani. Mindenkinek megvan a saját felelőssége is, amit nem lehet az önkormányzatokra hárítani.

 

Budapest, 2016. április 14.

 

 Üdvözlettel,

 

 Weeber Tibor
 alpolgármester 
Kőbányai Önkormányzat