Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás iránt kérelem

Települési támogatás állapítható meg a gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulásként legfeljebb 12 hónapra annak,

a) aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,

b) aki a háziorvosa, illetve a gyógykezelését végző orvosa szerint rendszeresen gyógyszert szed,

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 115 000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 145 000 Ft-ot, és

d) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 9000 Ft-ot.

A támogatás összege havonta

a) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére 5 000 forint,

b) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezők részére a gyógyszertár által leigazolt gyógyszerköltség 70%-a, legfeljebb 10 000 forint.


Kapcsolódó dokumentumok: