Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem

Települési támogatás állapítható meg a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez legfeljebb 12 hónapra annak, 

a) aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, lízingelője továbbá önkormányzati tulajdonú vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője, és

b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és amelyben bejelentett lakcímmel rendelkezik, és

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 125 000 Ft-ot, egyedül élő esetében 185 000 Ft-ot.

 

A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy a lakáscélú lízingdíjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez igényelhető.

 

A támogatás összege

a) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya nem haladja meg a 25%-ot, 8 000 forint/hó,

b) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 25%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot, 9 000 forint/hó,

c) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 30%-ot,

10 000 forint/hó.


Kapcsolódó dokumentumok: