Települési támogatás iránti kérelem temetéshez

Települési támogatás állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként annak,

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhalt személy eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek,

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 145 000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 175 000 Ft-ot.

 

A támogatás összege

0-35 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén                          100 000 Ft

35 001 Ft-55 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               90 000 Ft

55 001 Ft-70 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               80 000 Ft

70 001 Ft-95 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               75 000 Ft

90 001 Ft-115 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén             70 000 Ft

115 001 Ft-135 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           65 000 Ft

135 001 Ft-145 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           60 000 Ft

145 001 Ft-155 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           55 000 Ft

155 001 Ft-175 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           50 000 Ft

A temetési költségkehez nyújtott települési támogatás a haláleset napjától számított kilencven napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.


Kapcsolódó dokumentumok: