Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 azonosító számú projekt

"Szervezetfejlesztés A KÖZÉP MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA"

Európai Unió által nyújtott pályázati forrást használt fel Budapest főváros X. kerület az önkormányzat szervezetfejlesztésére, hatékonyságának növelésére és megreformálására.

Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 azonosító számú projektnek köszönhetően közel 30 millió forint támogatásban részesült, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata. 2013. január 1-jével bekövetkezett kormányhivatalok létrejöttével változott az önkormányzatok jogköre, feladatköre, így a projekt célja, hogy az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok tevékenységükben nagyobb hangsúlyt fektessenek a településfejlesztésre, településüzemeltetésre, vállalkozásfejlesztésre, közösségfejlesztése. A vezetői tanácskozások és szemináriumok kiváló alkalmat jelentettek operatív végrehajtási tervek, megállapodások megvitatására.

A szervezetfejlesztés során a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési programban megfogalmazott reformok alapján sikeres tervek készültek, hogy az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével fontos a polgármesteri hivatalok működésének folytonosságának biztosítása, a folyamatok zökkenőmentes működtetéséhez a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése és fejlesztése és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és módszerek adaptálása az átalakítás során és azt követően. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása szükséges annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.

A workshopok keretein belül kidolgozásra kerültek a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről és a közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetéséről vagy felülvizsgálatáról.

Az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott támogatás összege: 29,11 Millió Forint.

További információ:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1102 Budapest, Szent László tér 29.

06-1-433-8100

 

interaktív térkép

állásportál