Elismert kőbányai civilek

A közelmúltban 97 iskolai közösségi szolgálati program - köztük egy kőbányai is – támogatást kapott a „KÖSZ!” Program keretében. A projektet a MOL Új Európa Alapítványa hirdetett meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben és 20 millió forintot osztottak szét a nyertesek között.

A „KÖSZ!” Program célja az volt, hogy a támogatott civil szervezetek programokat teremtsenek a 2016-tól érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálat keretében és a közös munka olyan élményekkel gazdagítsa a résztvevőket, amelyek további önkéntes tevékenységre sarkallja őket. 

A szeptemberben meghirdetett pályázatra összesen 268 pályamunka érkezett, ezekből 97-et tudott díjazni a kuratórium. 

Az Önkéntesség Nemzetközi Napján szervezett értékelésen Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár és Kaposi József az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója is azt hangsúlyozta, hogy a népszerű kezdeményezés keretében megvalósítani kívánt programok erősítik a helyi közösségeket és kinyitják az iskola kapuit, vagyis a gyerekeknek nagyobb rálátást biztosít a felnőtt kori hétköznapokra. Ezek a hatások egybeesnek a civil szervezeteket és a közösségi szolgálati lehetőségeket ugyancsak támogató Kőbányai Önkormányzat törekvéseivel is. 

A nagyon jó pályamunkát beadó, díjazott kőbányai Kontúr Egyesület képviselői elmondták, hogy hátrányos helyzetű csoportokat támogatnak, az esélyegyenlőség javítását tűzték ki célul. Kiemelt programjuk a "Hős utcai projekt", amely egy közel 1000 fős szegregátum a kerületben. A Kontúr Egyesület célja, hogy a gyerekes családok és a gyerekek érdekeit és szükségleteit szem előtt tartva és erre építve élesszék újjá a helyi közösséget. Programjuk két fontos eleme ezért a gyerekeknek szervezett szabadidős programok (kirándulások, sportprogramok, alkotótábor), valamint a Szociális Cirkusszal közös programjuk, azaz zsonglőrmutatványok betanulása és előadása.