Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének ügyintézése

Alkalmazott jogszabályok: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Fogalmak

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Az egyes szálláshelytípusok meghatározását a Rendelet 2. §-a tartalmazza, az egyes szálláshelytípusok bejelentési, valamint üzemeltetési követelményeit a Rendelet 1. melléklete határozza meg.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Rendeletben meghatározott követelményeknek.

A Rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók kötelesek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (a továbbiakban: NTAK) regisztrálni és a regisztrációt követően folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn, amelyhez szálláshely-kezelő szoftver igénybevétele szükséges. A szálláshely-közvetítői (pl. szallas.hu, airbnb.com, booking.com stb.) tevékenység útján kínált szolgálatások hirdetéseiben a szálláshely-szolgáltatóknak az adott szálláshely NTAK regisztrációs számát és a szálláshely típusát is kötelezően fel kell tüntetniük.

Az eljárás menete

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről szóló bejelentést a szálláshely fekvése szerinti jegyzőhöz kell benyújtani. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése az illetékmentes. A jegyző a bejelentésről igazolást ad ki és a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről szóló igazolás megküldésre kerül a Rendeletben meghatározott hatóságoknak és az NTAK-ot üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek (MTÜ). A hatóságok hatósági ellenőrzést folytatnak le és annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését a hivatalunk által összeállított nyomtatványon, annak minden kérdésére történő válaszadással kérjük benyújtani. A társaság mint gazdálkodó szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles. A bejelentés elektronikusan az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) a megfelelő űrlap használatával nyújtható be.

A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, ennek érdekében éves ellenőrzési tervet készít. A hatósági ellenőrzés során kiemelten kell vizsgálni, hogy a szálláshely-szolgáltató az NTAK felé regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett-e.

A szálláshely-szolgáltató köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást haladéktalanul, illetve a szálláshely megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül a Hatósági Főosztály Hatósági Osztályához bejelenteni.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található meg.

A kapcsolódó nyomtatvány az Ügyintézés/Nyomtatványok/Ipari és kereskedelmi ügyek menüpont alatt tölthető le.