Kőbányai Közterület-felügyelet

A közterület-felügyelet feladata

. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

· a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
· közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
· közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
· közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
· közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
· közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.


A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy, feladatát a fenntartó önkormányzat illetékességéhez tartozó közterületeken, országosan egységes egyenruhában teljesíti. A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt.”