Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a Gyermekvédelmi törvény 148. §-a alapján biztosított kedvezmények, illetve ingyenes ellátást (normatív kedvezmények) biztosítani kell.

A Gyvt. 148.§.(5). bekezdése alapján a gyermekétkeztetés esetén

-  a bölcsődés, az óvodás, az 1-8, évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100%-át

- fentiek alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át

- tartós beteg vagy fogyatékos gyermek és tanuló után 50%-át

- kollégiumi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után 30%-át

kedvezményként kell biztosítani, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének a 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve tartós beteg gyermeket nevelő szülő esetében a 140%-át nem haladja meg.