Hirdetmény (Önkormányzati választás 2010.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak választásához az egyéni választókerületek sorszámának és területének megállapítása:  

A 2010. évi LX. törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény 102/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önkormányzati választásokra az egyéni választókerületben, valamint listán megválasztható képviselők számát - figyelembe véve a 2010. január 1-jei lakosságszámot, amely

74943 fő

- az alábbiakban állapítom meg:

12 egyéni és
5 listás

mandátum kerül betöltésre a 2010. évi önkormányzati választások során.

Fenti döntésem ellen a 2010. évi LX. törvény 102/A. § (3) bekezdése alapján annak közzétételétől számított 2 napon belül a területi választási iroda vezetőjéhez lehet kifogással fordulni.

B u d a p e s t, 2010. július 5.

 Dr. Neszteli István
  jegyző      
s.k.