SZERVEZÉSI OSZTÁLY

Szervezeti egység neve:

Szervezési Osztály

Osztályvezető:

Korányiné Csősz Anna

Cím:

1102 Budapest, Szent László tér 29. II. 213.

Telefon:

06 1 4338 225

Fax:

06 1 4338 230

E-mail

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 

A Szervezési Osztály feladata:

 • A képviselő-testület és bizottságai üléseinek technikai előkészítése, az anyagok digitális feldolgozása, a nyilvános anyagok közzététele, és az ülések  zavartalan lebonyolításának biztosítása.
 • A képviselő-testületi ülésre havonta jelentés összeállítása a lejárt határidejű, illetve a folyamatban lévő határozatokról, a bizottságok részére pedig negyedévente tájékoztató készítése határozataik végrehajtásáról.
 • Előterjesztések képviselő-testületi és bizottsági ülésre való előkészítésének koordinálása, a meghívó elkészítése és anyagok hozzárendelése és a képviselő-testületi tagok részére a szerveren történő hozzáférés biztosítása.
 • A képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezési feladatainak ellátása, majd azt követően a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek közzététele, felterjesztése és az anyagok archiválása.
 • A képviselő-testületi és bizottsági határozatok nyilvántartása, hivatalos kivonatok kiadása.
 • Az önkormányzati közmeghallgatás előkészítése, melynek keretében a lakosság részére összegző tájékoztatóanyag (kisfüzet) összeállítása, az ülés megszervezése, lebonyolításának biztosítása, a jegyzőkönyvvezetési feladatok ellátása, és az ülés jegyzőkönyvének közzététele.
 • A testületi üléseket megelőzően az ún. bizottsági előkészítő ülések anyagainak elkészítése és biztosítása.
 • A hivatali honlap teljes körű kezelése.
 • A hivatal központi e-mail címének kezelése.
 • A Polgármesteri Hivatal egészére vonatkozó fénymásolási és faxkezelési és egyéb nyomdatechnikai feladatok ellátása.
 • A Polgármesteri Hivatal házi telefonjegyzékének elkészítése, kiadása,
  folyamatos karbantartása.
 • A szervezeti egységek naprakész informálása – folyamatos karbantartással – a belső hálózaton keresztüli eléréssel a fontosabb döntések megjelenítése.
 • Felkérésre, szükség esetén segítségnyújtás a hivatalban tartott értekezletek, megbeszélések jegyzőkönyvezéséhez, vagy az ülés hangfelvételének elkészítése.
 • A hivatali tanácskozótermek igénybevételének koordinálása.
 • A képviselőkkel és nem képviselő bizottsági tagokkal, az intézményekkel és társszervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás, adategyeztetés, s azok folyamatos frissítése.
 • A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos hivatali feladatok ellátása, valamint a köztartozásmentes adatbázis folyamatos nyomonkövetése.
 • Képviselők részére – az SZMSZ-ben szabályozott módon – név szerinti szavazásról tájékoztató, illetve szó szerinti jegyzőkönyv készítse és kiadása.
 • A képviselő-testületi tagok és a bizottságok nem képviselő tagjai esetében a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A polgármesteri, a jegyzői és a közös utasítások nyilvántartásának vezetése.
 • Az önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése.
 • Közreműködés az országos és helyi választások, népszavazások, valamint a bírósági ülnökök választásának megszervezésében, lefolytatásában.
 • A hivatal egésze tekintetében a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül a törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartásának biztosítása.
 • Az önkormányzati rendeletek, a polgármesteri és jegyzői utasítások nyilvántartása.
 • A Kőbányai Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal munkatársai vonatkozásában a munkabalesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, valamint a tűz- és munkavédelmi oktatások megszervezése.

 Munkatársak:

Kardosné Terebes Tímea
szervezési ügyintéző

telefon: 06 1 4338 229        

Tibold Zsanett
bizottsági jegyzőkönyvvezető

telefon: 06 1 4338 235       

Mészárosné Margittay Erzsébet Katalin
képviselő-testületi jegyzőkönyvvezető

telefon: 06 1 4338 233

Sulyok Mónika
belső kommunikációs ügyintéző

telefon: 06 1 4338 232