LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Szervezeti egység neve:

Létesítményüzemeltetési Osztály

Osztályvezető:

Felföldi Barnabás

Cím:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Telefon:

06 1 4338 223

Fax:

06 1 4338 230

E-mail

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 

A Létesítményüzemeltetési Osztály a Polgármesteri Hivatal és telephelyei működéséhez szükséges gazdasági-technikai feladatokat látja el. Ezen belül a költségvetési tervezés, gazdálkodás, a beszerzések, karbantartások és egyéb üzemeltetési feladatok teszik ki a tevékenység fő részét.

 

A Létesítményüzemeltetési Osztály munkatársai:

Joó Erzsébet telefon: 06 1 4338 224
Sztankovics Gáborné telefon: 06 1 4338 152
Tormásy Edit Mária  
Avacz Béláné  
Gorzó Valéria
Gyöngyösi Lászlóné
Hulina Béláné
Kirchknopf Béláné
Lizák Sándorné
Meszlényi Józsefné
Nagyné Varga Erika
Nyíri Istvánné
Osztolykánné Kökényesi Mária
Potrák Lászlóné
Schildkraut Jánosné
Szluka Lászlóné
Tasi Ferencné
Berényi László
Barna Éva
Kárpáti Péter      
Kocsis-Tóth Tibor
Pálfi Krisztián